معرفی
گروه توسعه انرژی آوادیس متشکل از نیروهای جوان و متخصصین با سابقه صنعت برق به منظور انجام فعالیت های سرمایه گذاری و آموزشی در صنعت برق تشکیل شده است. در همین راستا در حال حاضر این گروه در مجموعه های مختلف گروه در زمینه های سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه، بهره برداری و تعمیرات نیروگاه، آموزش های مالی و فنی صنعت برق، مشاوره تخصصی و ... فعالیت دارد.
ادامه
اخبار